بهترین های پونی کوچولو *سلام* *من پرنسس لونا مدیر اصلی وب هستم* *دوستم دارم دوست پیدا کنم!* *از وب لذت ببرید* شعـــــــــــار وب: بهترین ها برای شما چون شما بهترین هستید! tag:http://pony-sp.mihanblog.com 2018-06-18T06:56:01+01:00 mihanblog.com پونی انیمه 2018-06-13T11:00:35+01:00 2018-06-13T11:00:35+01:00 tag:http://pony-sp.mihanblog.com/post/5489 royawღ/- دوباره سلام:)خاب راستش عومدم یع پست مرتبط با موضوع وب بزارم تا وقتی کع شما درخواستی بدید(امیدوارم)خاب پونی های انیمهالبته همه پونی هاع نیسدنبرو ادامه^^ دوباره سلام:)
خاب راستش عومدم یع پست مرتبط با موضوع وب بزارم 
تا وقتی کع شما درخواستی بدید(امیدوارم)
خاب پونی های انیمه
البته همه پونی هاع نیسدن
برو ادامه^^
]]>
چن تا جواب 2018-06-13T10:45:15+01:00 2018-06-13T10:45:15+01:00 tag:http://pony-sp.mihanblog.com/post/5488 royawღ/- دوباره سلام^^ببخشید مدتی نبودم مسافرت بودیم:/وقتی برگشتم چنتا نظر خوب و بد داشتمبعضی هارو نمیتونستم جواب بدم چن خصوصی بود اما اینجا میگم تا دیگع تکرار نکنیدمن هیچوقت نخاسدم پز بدم که میتونم قالب درس کنم اسم دومم هم نمیگم چن عون پسته ناکامله و میدونم سارا اموزش قالب سازیو گذاشته اما من با تبلت و گوشی میسازم و فرقش عینه(باور کنید پز نمیدم-_-)یه نفر اینو نگفته بود دوسه تا نظر بودنو یه نفر هم سفارش قالب داده بود گلم لطفا اگه میشه بیا عکساشو بده یا اطلاعات بیشتر بده چون نفهمیدم از چی باید ق دوباره سلام^^
ببخشید مدتی نبودم مسافرت بودیم:/
وقتی برگشتم چنتا نظر خوب و بد داشتم
بعضی هارو نمیتونستم جواب بدم چن خصوصی بود اما اینجا میگم تا دیگع تکرار نکنید
من هیچوقت نخاسدم پز بدم که میتونم قالب درس کنم اسم دومم هم نمیگم چن عون پسته ناکامله 
و میدونم سارا اموزش قالب سازیو گذاشته اما من با تبلت و گوشی میسازم و فرقش عینه(باور کنید پز نمیدم-_-)
یه نفر اینو نگفته بود دوسه تا نظر بودن
و یه نفر هم سفارش قالب داده بود 
گلم لطفا اگه میشه بیا عکساشو بده یا اطلاعات بیشتر بده چون نفهمیدم از چی باید قالب بسازم
و مرسی از همه اونایی ک نظر دادن(بجز یکی:/)
اون یکی دیگ خودش باید بفهمه کیع البته شایدم نفهمه چون واقعن چرت و پرت نوشته بود:/امیدوارم شفا پیدا کنی-_-
جدا عز عین بیاین یکم درخواستی بدید حوصلم سر رفت:/
منتظرم^^♡
خوش باشین^^
]]>
∞D:∞ 2018-06-12T19:30:53+01:00 2018-06-12T19:30:53+01:00 tag:http://pony-sp.mihanblog.com/post/5487 •♂•κπω ∞ cƦzψ†øʍβøψ•♂• صلم:)چ خاکی گرفتع عینجاو._.احتمالا بخاطر  سالگرد دبیو بی تی اسع ک افتخار دادم عومدم:|میدونم بی معرفت شدم نیومدم-ـ-بهونه عیم ندارم برا تنبلیم:"|""""""""""""""""""خو ی صفحه ورودی ساختم:|:خواسدین استفادع کنین:"عگ استفادع کردی خوجال میشم بگین^---^فلن هیچ لوگوییم برا خودم ندارعم:|خواسدین میتونین ولکامم بزارینش:|عول قرار بود ولکام باشع ولی بعد صفحه ورودی کردمش:|خو دیگع جانع:|عاها کد صفحه ورودیع:|<!-- Start Code By : www.tempkade.ir --><div id="first_p" style="text-align:center; صلم:)

چ خاکی گرفتع عینجاو._.

احتمالا بخاطر  سالگرد دبیو بی تی اسع ک افتخار دادم عومدم:|

میدونم بی معرفت شدم نیومدم-ـ-

بهونه عیم ندارم برا تنبلیم:"|""""""""""""""""""

خو ی صفحه ورودی ساختم:|:

خواسدین استفادع کنین:"

عگ استفادع کردی خوجال میشم بگین^---^

فلن هیچ لوگوییم برا خودم ندارعم:|خواسدین میتونین ولکامم بزارینش:|

عول قرار بود ولکام باشع ولی بعد صفحه ورودی کردمش:|

خو دیگع جانع:|

عاها کد صفحه ورودیع:|

<!-- Start Code By : www.tempkade.ir -->
<div id="first_p" style="text-align:center;margin-top:5px;">
<a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://s9.picofile.com/file/8329052142/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D9%88%D9%86%DB%8C.png" border="0"></a>
<div style="display:none;"><h2><a title="ساخت آنلاین صفحه ورودی" href="http://www.tempkade.ir/tools-make-code-mouse/">ساخت آنلاین صفحه ورودی</a></h2></div>
<p style="text-align:center"><a title="تمپ کده دات آی آر" href="http://www.tempkade.ir/" target="_blank" rel="nofollow">ساخت آنلاین صفحه ورودی</a></p>
</div>
<div id="main_p" style="display:none;">
<!-- End Code By : www.tempkade.ir -->

]]>
رینبو(درخواستیع) 2018-06-03T08:03:57+01:00 2018-06-03T08:03:57+01:00 tag:http://pony-sp.mihanblog.com/post/5485 royawღ/- سلامداشتم چرخ میزدم ببینم چه کامنتایی تایید نکردم دیدم یکی درخواستی از رینبو دادعمنم عومدم بزارم بلکه یه پستی عم گذاشت باشمبرای بقیع برید ادامع سلام
داشتم چرخ میزدم ببینم چه کامنتایی تایید نکردم دیدم یکی درخواستی از رینبو دادع
منم عومدم بزارم بلکه یه پستی عم گذاشت باشم
برای بقیع برید ادامع
]]>
هاعی:) 2018-06-02T14:24:04+01:00 2018-06-02T14:24:04+01:00 tag:http://pony-sp.mihanblog.com/post/5484 royawღ/- سلام بچع هاع:)مدت زیادیع نبودم عمیدوارم منوع بشناسید:)من رویام همون رریتی دشعما علان پونی دوس ندارم برا همین عسممو عوض کردمعومدم یع سری بزنم چون گوشیع جدید خریدم وهوس کردم باهاش بیام عینجاکلی نظر داشدم عز همتون ممنونم چون بعضی هاش مال سال97 بودبع همشون جواب دادممیتونید برید جواب سوالاتونوع ببینید:)عز عستقبالتون عز داستان سالن خونین عم ممنونم:)لطفا دیگ درخواست داستان ندید چون معن مثع قبل پونی دوس ندارم کعدربارش داستان بنویسمولیع میتونم داستانایی خارج عز پونیع براتون بنویسم:)عگرم دوس دارید
سلام بچع هاع:)
مدت زیادیع نبودم عمیدوارم منوع بشناسید:)
من رویام همون رریتی دش
عما علان پونی دوس ندارم برا همین عسممو عوض کردم
عومدم یع سری بزنم چون گوشیع جدید خریدم و
هوس کردم باهاش بیام عینجا
کلی نظر داشدم عز همتون ممنونم چون بعضی هاش مال سال97 بود
بع همشون جواب دادم
میتونید برید جواب سوالاتونوع ببینید:)
عز عستقبالتون عز داستان سالن خونین عم ممنونم:)
لطفا دیگ درخواست داستان ندید چون معن مثع قبل پونی دوس ندارم کع
دربارش داستان بنویسم
ولیع میتونم داستانایی خارج عز پونیع براتون بنویسم:)
عگرم دوس دارید میتونید عزم بخواید داستانو با چه ژانری بنویسم
و سفارش قالب عم حتی عز پونیع قبول میکنم :)
گاهی هم عز پونی چیزاعی میزارم ولیع فقد بخاطر وب و شماع؛)
و عینکه دلم براتون تنگ شدع بود:)
راستیع فردا امتهانامون تموم میشعD:
و من کاریع ندارم
عینوع گفدم چون بعضیاتون سفارش قالب و چیزایع دیگع دادع بودید 
لطفن بیاید تو عین پست بهم یادآوری کنید من یادم نمیمونع و میخاعم 
ببینعم چنتاتون هنوز هستید
تا براتون درس کنم 
مرسیع:)♡

]]>
دلام 2018-02-12T17:43:19+01:00 2018-02-12T17:43:19+01:00 tag:http://pony-sp.mihanblog.com/post/5474 Teki_chan:| هلو فرندز:|کسی من رو میشناسع ؟:| من کیم ؟؟ما نیم ایز دینا ای کی&nbsp;حالا چرا "ای کی"فامیلیمع خو واستا بگم فامیلیم اکبری خواه هست با اجازتون:///حالا بیخی سی دی پونی مووی هم فارسیع هم انگلیش:|امروز انگلیششو دیدم:|تلویزیونم عوض بید:|تلویزیون قبلی میره اتاق مامان اینام جلو تختشون میزن به دیوار:|نامردیه اون تی ویه منه:////راستی امروز تو قبرستونمون(مدرسع) من و نگار هم زماز از یه جای تنگ رد شدیم من میرفتم اونور نگارم میرفت تع کلس یهو پام به نگار گیر میکنه سر میخورم میرم جلو پام به کیف اتریسا گیر م
هلو فرندز:|
کسی من رو میشناسع ؟:| من کیم ؟؟
ما نیم ایز دینا ای کی 
حالا چرا "ای کی"
فامیلیمع خو واستا بگم فامیلیم اکبری خواه هست با اجازتون:///
حالا بیخی سی دی پونی مووی هم فارسیع هم انگلیش:|
امروز انگلیششو دیدم:|
تلویزیونم عوض بید:|
تلویزیون قبلی میره اتاق مامان اینام جلو تختشون میزن به دیوار:|
نامردیه اون تی ویه منه:////
راستی امروز تو قبرستونمون(مدرسع) من و نگار هم زماز از یه جای تنگ رد شدیم من میرفتم اونور نگارم میرفت تع کلس یهو پام به نگار گیر میکنه سر میخورم میرم جلو پام به کیف اتریسا گیر میکنه پخش زمین میشم با صورت میرم تو زمین 
بعد بش گفتم که شانس اوردی من بدنم مقاومه و اگرنه *به حانیه اشاره میکنم* اگه این جا من بود شیش تا از جای بدنش میشکست *این ده دل : شت:|*
و اینکه هیچی فصل هشتم خهلی وقته اومده اومدم واستون یه تا فسمتش رو بزارم
[/aparat.com/v/KZLih]
این فیمت مورد علاقهمنه:|
]]>
کد موس خوجمل*-* 2018-02-06T14:30:32+01:00 2018-02-06T14:30:32+01:00 tag:http://pony-sp.mihanblog.com/post/5473 S_dash این متن جهت تست وارد شده... لطفا پس از وارد کردن کد ابزار در وبلاگ متن رو حذف کنید&lt;br&gt;&lt;a href=""&gt;برای مشاهده تصویر دوم موس ، اشاره گر موس را رو این لینک نگه دارید&lt;/a&gt;&lt;!-- Start Code By Love-skin.ir --&gt;&lt;style&gt;body, a{cursor:url(http://www.upsara.com/images/xhhp_piicture2.png), url(http://www.upsara.com/images/xhhp_piicture2.png), progress !important;}a:hover{cursor:url(), url(), progress !important;}&lt;/style&gt;&lt;!-- End Code By Love-skin.ir --&gt;
این متن جهت تست وارد شده... لطفا پس از وارد کردن کد ابزار در وبلاگ متن رو حذف کنید
<br><a href="">برای مشاهده تصویر دوم موس ، اشاره گر موس را رو این لینک نگه دارید</a>

<!-- Start Code By Love-skin.ir -->
<style>body, a{cursor:url(http://www.upsara.com/images/xhhp_piicture2.png), url(http://www.upsara.com/images/xhhp_piicture2.png), progress !important;}
a:hover{cursor:url(), url(), progress !important;}</style>
<!-- End Code By Love-skin.ir -->
]]>
ای ام یک تنبل:| 2018-02-04T14:21:57+01:00 2018-02-04T14:21:57+01:00 tag:http://pony-sp.mihanblog.com/post/5472 S_dash خب:|حالا شاید بپرسید چرا تنبل:|شایدم بپرسید:|نمیدونم:|بگذریم:|یه دکمه و ولاکام بیوتیفول درستیدم*-*ولی حسش نبود بالا بر یا نشانه گر موس بسازم:|عا راستی یه نکته:|(شت:|داشتم مینوشتم یهو تا جملع بالا پاک شد:|)من خیلی اعتقادی به قیمت نظری رو کارام ندارمهمه اش مجانی حالشو ببریدD:ولی برای جلوگیری از عسکی رفتن بعضی عز عزیزان علاقه من به فصل سرما یع لوگو برای کارام درستیدم که روشونه:|اینا این لوگوی رسمی کارامه*-*بعله دیگه-.-اینم ولکام رریتیاینم دکمه کدنساینو خودم خیلی دوس*.* خب:|
حالا شاید بپرسید چرا تنبل:|
شایدم بپرسید:|
نمیدونم:|
بگذریم:|
یه دکمه و ولاکام بیوتیفول درستیدم*-*
ولی حسش نبود بالا بر یا نشانه گر موس بسازم:|
عا راستی یه نکته:|
(شت:|داشتم مینوشتم یهو تا جملع بالا پاک شد:|)
من خیلی اعتقادی به قیمت نظری رو کارام ندارم
همه اش مجانی حالشو ببریدD:
ولی برای جلوگیری از عسکی رفتن بعضی عز عزیزان علاقه من به فصل سرما یع لوگو برای کارام درستیدم که روشونه:|
اینا این لوگوی رسمی کارامه*-*

بعله دیگه-.-
اینم ولکام رریتی

اینم دکمه کدنس
اینو خودم خیلی دوس*.*
]]>
دستمال گردگیر آوردم:| 2018-02-04T12:42:34+01:00 2018-02-04T12:42:34+01:00 tag:http://pony-sp.mihanblog.com/post/5471 S_dash درود:)احتمال میدم هیچکس منو نمیشناسه:|خب به درک:|عاقا من اموجیای اینو ندوس:(اموجیای تلگرام قشنگ تره:|بگذریم:|چقد اینجا خاک گرفته...(سرفه میکند:|)والا خیلی دلم میخواد یه کاری اینجا براتون بکنم.ولی چیزی به ذهنم نمیاد:|شاید از اون داستان قشنگا براتون بزارم:|یا کد:|نمیدونم:|من برم فکر کنم بیام:||| درود:)
احتمال میدم هیچکس منو نمیشناسه:|
خب به درک:|
عاقا من اموجیای اینو ندوس:(
اموجیای تلگرام قشنگ تره:|
بگذریم:|
چقد اینجا خاک گرفته...
(سرفه میکند:|)
والا خیلی دلم میخواد یه کاری اینجا براتون بکنم.ولی چیزی به ذهنم نمیاد:|
شاید از اون داستان قشنگا براتون بزارم:|
یا کد:|
نمیدونم:|
من برم فکر کنم بیام:|||
]]>
اخلاق بد بعضی از شما 2018-01-27T11:42:26+01:00 2018-01-27T11:42:26+01:00 tag:http://pony-sp.mihanblog.com/post/5468 اپل وایت بعضی از شما ها خیلی سوسولینهرکی هر یه پستی رو میزاره&nbsp;شما هم میازینبعدم میگین دیدم همه گذاشتن دیدم اون گذاشتهواقعا کهیه غلتی کردم کپی پیست نکینبعضی ها هم به روش کدسازی من کد میسازن بگین به این کار چی میگین بعضی از شما ها خیلی سوسولین
هرکی هر یه پستی رو میزاره
 شما هم میازین
بعدم میگین دیدم همه گذاشتن دیدم اون گذاشته
واقعا که
یه غلتی کردم کپی پیست نکین
بعضی ها هم به روش کدسازی من کد میسازن
بگین به این کار چی میگین
]]>
................... 2018-01-26T17:07:21+01:00 2018-01-26T17:07:21+01:00 tag:http://pony-sp.mihanblog.com/post/5467 اپل وایت اوففففففف چرا اخه چرااصلا برای چی نظر براتون مهم نیست مگه چیکار کردمکه هی نظرامو تایید میکنینواییییییییییییییییییییبعد ادعا هم میکنین که بهترین دوستمینبهترین دوست دوستشو ازیت میکنهبابا تایید نکنینهم تو وب هم اینجا و هر جای دیگهازراییل نظر جواب بدهمیادلاقل نمیبینینتایید نکنین
اوففففففف
چرا
اخه چرا
اصلا برای چی نظر براتون مهم نیست
مگه چیکار کردم
که هی نظرامو تایید میکنین
وایییییییییییییییییییی
بعد ادعا هم میکنین که بهترین دوستمین
بهترین دوست دوستشو ازیت میکنه
بابا تایید نکنین
هم تو وب هم اینجا
و هر جای دیگه
ازراییل نظر جواب بده
میاد
لاقل نمیبینین
تایید نکنین
]]>
سگ گم شده تروخدا خواهش میکنم پیدا کردین تماس بگیرید .... 2018-01-11T12:57:39+01:00 2018-01-11T12:57:39+01:00 tag:http://pony-sp.mihanblog.com/post/5465 ×●● [ Sєнυη ∞ Ƙαι ∞ Ƙяιѕ ωυ ] ●●× دوستان...حال من امروز خیلی بده خیلی...منم نمیتونم درست حرف بزنم...دیشب توی پارک ملت گم شد...هر کدوم از حیوونایی که دوسشون دارم...گم میشن درست مثل گربم که اسمش پوپو بود...این اسمش میکیه...خیلی کوچیکه...چشمای درشت و موهای سفید دارهدیشب انقدر گریه کردم&nbsp;همین الانش دستام داره میلرزه...دوستان خواهش میکنم ......نشر بدید و تو وبلاگ و ایسنتا و.. بزارین تروجون هرکیو دوست دارین...


نتیجه تصویری برای ‪sad girl kawaii gifs‬‏

دوستان...

حال من امروز خیلی بده خیلی...

منم نمیتونم درست حرف بزنم...


دیشب توی پارک ملت گم شد...

هر کدوم از حیوونایی که دوسشون دارم...

گم میشن درست مثل گربم که اسمش پوپو بود...

این اسمش میکیه...

خیلی کوچیکه...

چشمای درشت و موهای سفید داره


دیشب انقدر گریه کردم 

همین الانش دستام داره میلرزه...

دوستان خواهش میکنم ......

نشر بدید و تو وبلاگ و ایسنتا و.. بزارین تروجون هرکیو دوست دارین...
]]>
قسمت های جدید فصل 7 2017-12-16T13:04:23+01:00 2017-12-16T13:04:23+01:00 tag:http://pony-sp.mihanblog.com/post/5462 ☆♥princess luna♥☆ سلعععععع من هنو در کمال تعجب وجود دارم و به فعالیت ادامه میدم :|خاااااااا اینجارم ک بدجور خاک گرفته...*برداشتن دستمال*بزن بریییییمممم![][][][][]بلع فصل 7 عم تموم شد..ببخشید کیفیت بعضی قسمتا مزخرفهتا بعد :) سلعععععع من هنو در کمال تعجب وجود دارم و به فعالیت ادامه میدم :|
خاااااااا اینجارم ک بدجور خاک گرفته...
*برداشتن دستمال*
بزن بریییییمممم!

[]

[]

[]

[]

[]

بلع فصل 7 عم تموم شد..
ببخشید کیفیت بعضی قسمتا مزخرفه
تا بعد :)

]]>
story 2017-12-15T09:44:40+01:00 2017-12-15T09:44:40+01:00 tag:http://pony-sp.mihanblog.com/post/5461 اپل وایت داستان : دو خواهرشخصیت ها: توای دارک. توایلایت وبقیه ی شخصیت های پونیدربارش: توای دارک 5 ثانیه زودتر از توایلایت بدنیا اومده شاینینگ امور توای دارک رو به&nbsp;کریستال امپایر میفرستش و حالا اومده و...

داستان : دو خواهر
شخصیت ها: توای دارک. توایلایت وبقیه ی شخصیت های پونی
دربارش: توای دارک 5 ثانیه زودتر از توایلایت بدنیا اومده شاینینگ امور توای دارک رو به کریستال امپایر میفرستش و حالا اومده و...

]]>
تولدمم گذشت... 2017-12-15T09:40:58+01:00 2017-12-15T09:40:58+01:00 tag:http://pony-sp.mihanblog.com/post/5460 اپل وایت تولدممم گذشت...14 سالم شد دیگه...و...همونطور که میدونستم...جز ایسو هیشکی به من کادو ندادبه قولشون تو خرسی کادو برا 5 ساله هاستمگه من ادم نیستم...بایییییییییی تولدممم گذشت...
14 سالم شد دیگه...
و...
همونطور که میدونستم...
جز ایسو هیشکی به من کادو نداد
به قولشون تو خرسی کادو برا 5 ساله هاست
مگه من ادم نیستم...
بایییییییییی
]]>
ملت خر-_- 2017-10-26T19:10:48+01:00 2017-10-26T19:10:48+01:00 tag:http://pony-sp.mihanblog.com/post/5458 Teki_chan:| سلام:|یه عوضی خودش رو زده به جا سارا&nbsp; و به من تحمت کپی گری زده:|خانم زرنگ سارا کپی گر ببینه تو وبش میگه:|در ضمن سارا هنوز نظراشو تایید نکرده چه برسه به اینکه بیاد کپی گر پیدا کنه:/&nbsp;اگر دقت کنید من منبع رو واضح ذکر کردم:&nbsp;حالا ببینید خانم چی گفته :یکی پیدا بشه به من بگه کجای این پست سارا گفته کپی ممنونو حتی ارزوی مرگ هم کرده&nbsp;&nbsp;و به بیشتر پست هام نظر بد دادهحتی اسم هم نذاشتههسچ دیه خودتون تصمیم گیری کنیدبعای سلام:|
یه عوضی خودش رو زده به جا سارا  و به من تحمت کپی گری زده:|
خانم زرنگ سارا کپی گر ببینه تو وبش میگه:|
در ضمن سارا هنوز نظراشو تایید نکرده چه برسه به اینکه بیاد کپی گر پیدا کنه:/
 اگر دقت کنید من منبع رو واضح ذکر کردم:
 حالا ببینید خانم چی گفته :
یکی پیدا بشه به من بگه کجای این پست سارا گفته کپی ممنون
و حتی ارزوی مرگ هم کرده 
 
و به بیشتر پست هام نظر بد داده
حتی اسم هم نذاشته
هسچ دیه خودتون تصمیم گیری کنید
بعای
]]>
a horse is a horse 2017-10-12T10:25:18+01:00 2017-10-12T10:25:18+01:00 tag:http://pony-sp.mihanblog.com/post/5454 ☆♥princess luna♥☆ یه اسب،یه اسبه!وای خداااا یه اسب،یه اسبه!وای خداااا
]]>
اهنگ دینگ دانگ پینکی زامبی 2017-10-09T11:27:19+01:00 2017-10-09T11:27:19+01:00 tag:http://pony-sp.mihanblog.com/post/5453 مادر انیمه ها منم-_- های های^^این&nbsp; اهنگ دینگ دانگ پیدا کردم خیلی خوشم اومد ازش*__*اینجا پینکی پای دنبال رینبودش میگرده و اهنگشو میخونه خیلی قشنگه حتما گوش کنید^^ های های^^
این  اهنگ دینگ دانگ پیدا کردم خیلی خوشم اومد ازش*__*
اینجا پینکی پای دنبال رینبودش میگرده و اهنگشو میخونه خیلی قشنگه حتما گوش کنید^^


]]>
من عاشق اینجور والپیپرام 2017-10-09T07:26:47+01:00 2017-10-09T07:26:47+01:00 tag:http://pony-sp.mihanblog.com/post/5452 Teki_chan:| کلی از اینا داشتم ولی پاک شئبای*_* کلی از اینا داشتم ولی پاک شئ

بای*_*
]]>
سلامی دوباره! 2017-10-09T07:07:56+01:00 2017-10-09T07:07:56+01:00 tag:http://pony-sp.mihanblog.com/post/5451 Teki_chan:| سلام^^نویسنده قدیمی هستم^^با اکانت جدیدم اومدم^^از سارا جون ممنون که دوباره نویسندم کرد و به این وب برگشتمادرس پست های قبلیم^^&nbsp;.:کلیک:.حالا اگه زمان این پست رو دیدن نگید چرا ده و نیم اومدمخب مگه مدرسه ندارم؟راستش من از سر پشت گوشم تا زیر گردنم درد میکنه+شدید سرما خوردم+گلو درد دارماز امروز دوباره فعالیت میکنمالبته اگه نظر بدینراستی این اولین وبیه که توش نویسنده بودمالبته واسه اون موقعحالا بای
سلام^^
نویسنده قدیمی هستم^^
با اکانت جدیدم اومدم^^
از سارا جون ممنون که دوباره نویسندم کرد و به این وب برگشتم
ادرس پست های قبلیم^^
 .:کلیک:.
حالا اگه زمان این پست رو دیدن نگید چرا ده و نیم اومدم
خب مگه مدرسه ندارم؟
راستش من از سر پشت گوشم تا زیر گردنم درد میکنه

+

شدید سرما خوردم

+

گلو درد دارم

از امروز دوباره فعالیت میکنم
البته اگه نظر بدین
راستی این اولین وبیه که توش نویسنده بودم
البته واسه اون موقع
حالا بای
]]>